[PDF] Đề thi HS Giỏi Lý lớp 9 TP HCM năm 2014

Nguy Ngoc Xuan Upload ngày 22/03/2014 23:19

File Đề thi HS Giỏi Lý lớp 9 TP HCM năm 2014 PDF thuộc chuyên mục Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố của Nguy Ngoc Xuan liên quan đến Đề thi, HS Giỏi, Lý lớp 9, TP HCM, năm 2014, Đề thi HS Giỏi Lý lớp 9 TP HCM năm 2014.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/03/2014 và cho đến giờ nó được tải về 4,456 lượt.


Đề thi HS Giỏi Lý lớp 9 TP HCM năm 2014
gioily9tphcm2014.thuvienvatly.com.cc9e9.pdf

Kỳ thi ngày 19/3/2014 


Xem trước tài liệu Đề thi HS Giỏi Lý lớp 9 TP HCM năm 2014