[PDF] Phân dạng bài tập dao động cơ học 2014

Nguyễn Văn Long Upload ngày 07/05/2014 09:53

File Phân dạng bài tập dao động cơ học 2014 PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Nguyễn Văn Long liên quan đến Phân dạng, bài tập, dao động cơ học, 2014, Phân dạng bài tập dao động cơ học 2014.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/05/2014 và cho đến giờ nó được tải về 4,588 lượt.


Phân dạng bài tập dao động cơ học 2014
phan-dang-bai-tap-dao-dong-co-hoc-2014.thuvienvatly.com.01866.pdf

Hệ thống bài tập dao động cơ học được phân thành 8 dạng để các thành viên dễ tham khảo:

 - Các đại lượng đặc trưng trong dao động điều hòa.

- Bài toán liên quan đến đường đi và thời gian tròn dao động điều hòa.

- Tìm chu kì và viết phương trình dao động của các hệ dao động điều hòa.

- Năng lượng của CLLX và CLĐ.

- CLLX thẳng đứng, xiên.

- Sự thay đổi chu kì của CLLX và CLĐ.

- Dao động: tắt dần, cưỡng bức, cộng hưởng.

- Tổng hợp dao động.

Nguyễn Văn Long

Giảng viên trường CĐSP Gia Lai. 


Xem trước tài liệu Phân dạng bài tập dao động cơ học 2014