[EXE] OneKeyGhost

tranvanbao Upload ngày 11/05/2014 08:32

File OneKeyGhost EXE thuộc chuyên mục Tiến ích cho máy tính cá nhân của tranvanbao liên quan đến OneKeyGhost, OneKeyGhost.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/05/2014 và cho đến giờ nó được tải về 221 lượt.


OneKeyGhost
onekeyghost.thuvienvatly.com.4094f.exe

OneKeyGhost là phần mềm ghost máy tính dành cho các bạn chưa biết nhiều về máy tính.

Cách Ghost: Chép flie ghost và file onekeyghost vào ổ đĩa D, chay file onekeyghost, chọn restore và ổ đĩa C, bấm nút yes và ngồi chờ đến khi hoàn thành.


Xem trước tài liệu OneKeyGhost