[PDF] Dictionary of Pure and Applied Physics - Part 2

Dipak K. Basu Upload ngày 08/06/2009 13:50

File Dictionary of Pure and Applied Physics - Part 2 PDF thuộc chuyên mục Sổ tay, từ điển vật lý của Dipak K. Basu liên quan đến Dictionary, Pure, Applied Physics, Dipak K. Basu, Dictionary of Pure and Applied Physics - Part 2.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/06/2009 và cho đến giờ nó được tải về 862 lượt.


Dictionary of Pure and Applied Physics - Part 2

 

Một cuốn từ điển tuyệt hay. Vì dung lượng file lớn nên tui đã cắt ra làm hai phần. Phần 1 từ A đến J. Phần 2 từ K đến Z. Các bác nhớ down cho đủ 2 phần nhe.


Xem trước tài liệu Dictionary of Pure and Applied Physics - Part 2