[PDF] Đề thi APhO 2014

Nguyen Hoang Upload ngày 06/06/2014 18:11

File Đề thi APhO 2014 PDF thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc tế của Nguyen Hoang liên quan đến Đề thi, APhO 2014, Đề thi APhO 2014.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/06/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,035 lượt.


Đề thi APhO 2014
apho-2014---de-ly-thuyet.thuvienvatly.com.aa05c.pdf

Đề Lý thuyết của kỳ thi APhO 2014.  Các đề rất sát với thực tế và vật lý hiện đại.


Xem trước tài liệu Đề thi APhO 2014