[PDF] The Physics of Music and Color

Trần Duy Thành - Đăk Lăk Upload ngày 07/08/2014 06:53

File The Physics of Music and Color PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Trần Duy Thành - Đăk Lăk liên quan đến The Physics of Music and Color, The Physics of Music and Color.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/08/2014 và cho đến giờ nó được tải về 378 lượt.


The Physics of Music and Color
the-physics-of-music-and-color---l-gunther-springer-2012.thuvienvatly.com.c1529.pdf

Leon Gunther, "The Physics of Music and Color". Springer, 2012.


Xem trước tài liệu The Physics of Music and Color