[PDF] Giao thoa sóng cơ điển hình, hay khó vật lý và tuổi teen

Nguyễn Đình Vũ Luân Upload ngày 09/08/2014 09:35

File Giao thoa sóng cơ điển hình, hay khó vật lý và tuổi teen PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Đình Vũ Luân liên quan đến Giao thoa, sóng cơ, điển hình, Giao thoa sóng cơ điển hình.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/08/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,164 lượt.


Giao thoa sóng cơ điển hình, hay khó vật lý và tuổi teen
giao-thoa-song-co-dien-hinhhay-kho-vat-ly-va-tuoi-teen.thuvienvatly.com.fb166.pdf

 giao thoa sóng cơ điển hình,hay khó vật lý và tuổi teen


Xem trước tài liệu Giao thoa sóng cơ điển hình