[PDF] TIỂU LUẬN CƠ HỌC LƯỢNG TỬ NÂNG CAO

phamtunglamlam Upload ngày 09/10/2014 15:52

File TIỂU LUẬN CƠ HỌC LƯỢNG TỬ NÂNG CAO PDF thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của phamtunglamlam liên quan đến TIỂU LUẬN, CƠ HỌC LƯỢNG TỬ, NÂNG CAO, TIỂU LUẬN CƠ HỌC LƯỢNG TỬ NÂNG CAO.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/10/2014 và cho đến giờ nó được tải về 587 lượt.


TIỂU LUẬN CƠ HỌC LƯỢNG TỬ NÂNG CAO
lamvlltk21.thuvienvatly.com.a2e25.pdf

Đây là phần Problem 11.6 trong chương 1: Lý thuyết tán xạ lượng tử


Xem trước tài liệu TIỂU LUẬN CƠ HỌC LƯỢNG TỬ NÂNG CAO