[PDF] Dạy học theo năng lực - Cơ sở lí luận và thực tiễn

Trần Duy Thành - Đăk Lăk Upload ngày 22/10/2014 14:21

File Dạy học theo năng lực - Cơ sở lí luận và thực tiễn PDF thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Trần Duy Thành - Đăk Lăk liên quan đến Dạy học theo năng lực, Cơ sở lí luận, thực tiễn, Dạy học theo năng lực - Cơ sở lí luận và thực tiễn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/10/2014 và cho đến giờ nó được tải về 652 lượt.


Dạy học theo năng lực - Cơ sở lí luận và thực tiễn
cosoliluanvathuctien.thuvienvatly.com.d19f2.pdf

Cơ sở lí luận và thực tiễn : bao gồm định nghĩa, đặc điểm của dạy tích hợp...


Xem trước tài liệu Dạy học theo năng lực - Cơ sở lí luận và thực tiễn