[PDF] Bản Demo phương pháp Chuẩn Hóa Số Liệu

Lãng Tử Vũ Trụ Upload ngày 26/12/2014 10:44

File Bản Demo phương pháp Chuẩn Hóa Số Liệu PDF thuộc chuyên mục Các phần mềm khác của Lãng Tử Vũ Trụ liên quan đến Bản Demo, phương pháp, Chuẩn Hóa Số Liệu, Bản Demo phương pháp Chuẩn Hóa Số Liệu.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/12/2014 và cho đến giờ nó được tải về 761 lượt.


Bản Demo phương pháp Chuẩn Hóa Số Liệu
chsl.thuvienvatly.com.75641.pdf

Bản demo phương pháp Chuẩn Hóa Số Liệu. Một phương pháp phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm, có ứng dụng nhiều trong các bài toán điện xoay chiều có quan hệ tỉ lệ. 


Xem trước tài liệu Bản Demo phương pháp Chuẩn Hóa Số Liệu