[] Phần Mềm Biên Tập PDF Chuyên Nghiệp [FoxitPhanTom PDF v6.1.][Có hướng dẫn cài]

TTGDTXTD Upload ngày 08/01/2015 11:17

File Phần Mềm Biên Tập PDF Chuyên Nghiệp [FoxitPhanTom PDF v6.1.][Có hướng dẫn cài] thuộc chuyên mục Các phần mềm khác của TTGDTXTD liên quan đến Phần Mềm, Biên Tập PDF, Chuyên Nghiệp, Phần Mềm Biên Tập PDF Chuyên Nghiệp.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/01/2015 và cho đến giờ nó được tải về 864 lượt.


Phần Mềm Biên Tập PDF Chuyên Nghiệp [FoxitPhanTom PDF v6.1.][Có hướng dẫn cài]

Với phần mềm này thầy cô và các bạn học sinh sinh viên có thể thao tác và can thiệp nhiều hơn vào các tập tin PDF như chuyển định dạng, cắt, nối, chèn, đánh số trang, tạo header, footer, note ...  


Xem trước tài liệu Phần Mềm Biên Tập PDF Chuyên Nghiệp