[PDF] Chuyên đề Hình giải tích

Nguyễn Đình Dũng Upload ngày 12/01/2015 07:03

File Chuyên đề Hình giải tích PDF thuộc chuyên mục Toán học của Nguyễn Đình Dũng liên quan đến Chuyên đề, Hình giải tích, Chuyên đề Hình giải tích.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/01/2015 và cho đến giờ nó được tải về 266 lượt.


Chuyên đề Hình giải tích
chuyen-hgt.thuvienvatly.com.8c24e.pdf

Nguyên bản là hai tập tài liệu của thầy Lưu Huy Thưởng nhưng mình nghĩ hình giải tích phẳng và không gian giống như anh em song sinh vậy nên mình gộp lại cho các bạn dễ theo dõi , so sánh . Tài liệu được lấy từ web của thầy.


Xem trước tài liệu Chuyên đề Hình giải tích