[PDF] Information Loss in Black Holes (S.W.Hawking)

S.W.Hawking Upload ngày 03/08/2009 11:15

File Information Loss in Black Holes (S.W.Hawking) PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng nước ngoài của S.W.Hawking liên quan đến Information Loss, Black Holes, S.W.Hawking, Information Loss in Black Holes (S.W.Hawking).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 696 lượt.


Information Loss in Black Holes (S.W.Hawking)

 


Xem trước tài liệu Information Loss in Black Holes (S.W.Hawking)