[PDF] Lý thuyết và các dạng bài tập chương sóng cơ và sóng âm

Nguyễn Đình Vụ Upload ngày 13/01/2015 12:08

File Lý thuyết và các dạng bài tập chương sóng cơ và sóng âm PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Đình Vụ liên quan đến Lý thuyết, các dạng bài tập, sóng cơ, sóng âm, Lý thuyết và các dạng bài tập chương sóng cơ và sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/01/2015 và cho đến giờ nó được tải về 855 lượt.


Lý thuyết và các dạng bài tập chương sóng cơ và sóng âm
chuong-2-song-co.thuvienvatly.com.d6e38.pdf


Xem trước tài liệu Lý thuyết và các dạng bài tập chương sóng cơ và sóng âm