[PDF] Ôn tập Vật lý 12 - chương Sóng cơ

Phan Thế Hiếu Upload ngày 02/02/2015 22:12

File Ôn tập Vật lý 12 - chương Sóng cơ PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Phan Thế Hiếu liên quan đến Ôn tập, Vật lý 12, Sóng cơ, Ôn tập Vật lý 12 - chương Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/02/2015 và cho đến giờ nó được tải về 578 lượt.


Ôn tập Vật lý 12 - chương Sóng cơ
on-tap-chuong-song-co.thuvienvatly.com.563e7.pdf

Tóm tắt lí thuyết và một số bài tập trắc nghiệm chương Sóng cơ học - Vật lí 12


Xem trước tài liệu Ôn tập Vật lý 12 - chương Sóng cơ