[PDF] Physics for Everyone - Book 2 - Molecules

Phan Minh Tien Upload ngày 09/03/2015 07:55

File Physics for Everyone - Book 2 - Molecules PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Phan Minh Tien liên quan đến Physics for Everyone, Book 2, Molecules, Physics for Everyone - Book 2 - Molecules.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/03/2015 và cho đến giờ nó được tải về 573 lượt.


Physics for Everyone - Book 2 - Molecules
physics-for-everyone-book2.thuvienvatly.com.f83b4.pdf

Đây là quyển 2: Phân tử trong bộ 4 cuốn Vật lý đại chúng của L.D.Landau và A.I.Kitaigorodxki. Sách đã được dịch sang tiếng Việt, nhà xuất bản Mir 1984


Xem trước tài liệu Physics for Everyone - Book 2 - Molecules