[PDF] Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm 12 được phân dạng

Nguyen Thi Thu Hang Upload ngày 19/04/2015 07:44

File Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm 12 được phân dạng PDF thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của Nguyen Thi Thu Hang liên quan đến Tuyển tập, các bài tập, trắc nghiệm 12, được phân dạng, Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm 12 được phân dạng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/04/2015 và cho đến giờ nó được tải về 537 lượt.


Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm 12 được phân dạng
8-tuyEn-tAp-cAc-DE-kiEm-tra.thuvienvatly.com.044a9.pdf

Để học sinh có thể vận dụng lý thuyết và phương pháp đã hướng dẫn trong quyển 1 tôi sưu tầm và xây dựng một hệ thống các bài tập ở tất cả các chương tổng hợp


Xem trước tài liệu Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm 12 được phân dạng