[PDF] The Finite Element Method, Vol 2 - Solid Mechanics

O.C. Zienkiewicz & R.L. Taylor Upload ngày 02/07/2009 16:53

File The Finite Element Method, Vol 2 - Solid Mechanics PDF thuộc chuyên mục Toán cho Vật lí của O.C. Zienkiewicz & R.L. Taylor liên quan đến Finite Element Method, Solid Mechanics, The Finite Element Method, Vol 2 - Solid Mechanics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 757 lượt.


The Finite Element Method, Vol 2 - Solid Mechanics

 


Xem trước tài liệu The Finite Element Method, Vol 2 - Solid Mechanics