[PDF] The Trouble with Physics

Lee Smolin Upload ngày 02/07/2009 17:27

File The Trouble with Physics PDF thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của Lee Smolin liên quan đến Trouble, Physics, The Trouble with Physics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 719 lượt.


The Trouble with Physics

 


Xem trước tài liệu The Trouble with Physics