[Word] 11 Bài toán đồ thị điện xoay chiều liên quan công suất

Trần Tuấn Minh Upload ngày 10/08/2015 10:02

File 11 Bài toán đồ thị điện xoay chiều liên quan công suất Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều của Trần Tuấn Minh liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/08/2015 và cho đến giờ nó được tải về 2,743 lượt.


11 Bài toán đồ thị điện xoay chiều liên quan công suất
bai-toan-do-thi.thuvienvatly.com.13036.doc

11 Bài toán đồ thị điện xoay chiều liên quan công suất

Đặt điện áp u=*** vào 2 đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình dưới. Giá trị x, y, z lần lượt là:

...


Xem trước tài liệu