[PDF] Modern Mathematics in the Light of the Fields Medals

Michael Monastyrsky Upload ngày 02/07/2009 17:50

File Modern Mathematics in the Light of the Fields Medals PDF thuộc chuyên mục Toán cho Vật lí của Michael Monastyrsky liên quan đến Modern Mathematics, Light, Fields Medals, Modern Mathematics in the Light of the Fields Medals.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 770 lượt.


Modern Mathematics in the Light of the Fields Medals

 


Xem trước tài liệu Modern Mathematics in the Light of the Fields Medals