[Word] Bài 6. Tính tương đối của chuyển động

Nguyễn Hồng Thạch Upload ngày 09/10/2015 09:02

File Bài 6. Tính tương đối của chuyển động Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao của Nguyễn Hồng Thạch liên quan đến Tính tương đối, chuyển động, Tính tương đối của chuyển động.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/10/2015 và cho đến giờ nó được tải về 399 lượt.


Bài 6. Tính tương đối của chuyển động
bai-6-cong-thuc-cong-van-toc.thuvienvatly.com.79bca.doc

Soạn theo hướng phát triển năng lực thành phần và kiểm tra, đánh giá phẩm chất và năng lực người học 


Xem trước tài liệu Tính tương đối của chuyển động