[PPT] Lực hướng tâm

KIEU THANH BAC Upload ngày 06/12/2015 08:10

File Lực hướng tâm PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm của KIEU THANH BAC liên quan đến Lực hướng tâm, Lực hướng tâm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/12/2015 và cho đến giờ nó được tải về 803 lượt.


Lực hướng tâm
bai-14-luc-huong-tam-du-gio-31-10-12.thuvienvatly.com.f1ca3.ppt


Xem trước tài liệu Lực hướng tâm