[PDF] Bose-Condensed Gases at Finite Temperatures

Allan Griffin Upload ngày 02/07/2009 18:09

File Bose-Condensed Gases at Finite Temperatures PDF thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của Allan Griffin liên quan đến Bose-Condensed Gases, Finite Temperatures, Bose-Condensed Gases at Finite Temperatures.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 655 lượt.


Bose-Condensed Gases at Finite Temperatures

 


Xem trước tài liệu Bose-Condensed Gases at Finite Temperatures