[PDF] The Fractal Geometry of Nature

Benoit B. Mandelbrot Upload ngày 02/07/2009 18:18

File The Fractal Geometry of Nature PDF thuộc chuyên mục Các khoa học khác của Benoit B. Mandelbrot liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 762 lượt.


The Fractal Geometry of Nature

 


Xem trước tài liệu