[PPTX] Bài giảng vân trùng 2, 3 bức xạ (PowerPoint)

Nguyễn Văn Hoành Upload ngày 23/01/2016 10:17

File Bài giảng vân trùng 2, 3 bức xạ (PowerPoint) PPTX thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của Nguyễn Văn Hoành liên quan đến Bài giảng, vân trùng, bức xạ, Bài giảng vân trùng 2, 3 bức xạ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/01/2016 và cho đến giờ nó được tải về 722 lượt.


Bài giảng vân trùng 2, 3 bức xạ (PowerPoint)
bAi-giAng-sO-vAn-trUng-2-3-bUc-xA-powerpoint.thuvienvatly.com.c40a6.pptx


Xem trước tài liệu Bài giảng vân trùng 2, 3 bức xạ