[Word] Một số bài tập đại cương về dao động điều hòa - Vật lí 12

Nguyễn Tiến Thuy Upload ngày 21/02/2016 11:57

File Một số bài tập đại cương về dao động điều hòa - Vật lí 12 Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Nguyễn Tiến Thuy liên quan đến Một số bài tập, đại cương, dao động điều hòa, Một số bài tập đại cương về dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/02/2016 và cho đến giờ nó được tải về 1,093 lượt.


Một số bài tập đại cương về dao động điều hòa - Vật lí 12
bai-tap-dai-cuong-phan--dao-dong-co-hoc.thuvienvatly.com.4adba.docx


Xem trước tài liệu Một số bài tập đại cương về dao động điều hòa