[RAR] Sấm sét

Nguyễn Hà Bích - Phan Thị Ngọc Hương - Nguyễn Thị Hoài Thương Upload ngày 03/07/2009 15:00

File Sấm sét RAR thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Nguyễn Hà Bích - Phan Thị Ngọc Hương - Nguyễn Thị Hoài Thương liên quan đến sam set, luan van, tieu luan, Sấm sét.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 892 lượt.
23 đề tài học phần PPNCKH lớp lý K32 ĐHSP.TPHCM. Mỗi gói gồm bản pdf, mind map, và powerpoint. Để xem được phần mind map các bạn phải có phần mềm Mindjet MindManager v8.

- Sét hay tia sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất hay giữa các đám mây mang các điện tích khác dấu

Việc nghiên cứu “sấm sét” giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của sấm sét.

_       Làm phong phú bài giảng cho học sinh.

_       Xuất phát từ thực tế cuộc sống

 
 


Xem trước tài liệu Sấm sét