[PDF] Đáp án và video giải chi tiết đề chuyên Sư Phạm Hà Nội Lần 4 - 2016

Phan Anh Nguyên Upload ngày 04/06/2016 18:05

File Đáp án và video giải chi tiết đề chuyên Sư Phạm Hà Nội Lần 4 - 2016 PDF thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Phan Anh Nguyên liên quan đến Đáp án, video giải chi tiết, đề chuyên Sư Phạm Hà Nội, Đáp án và video giải chi tiết đề chuyên Sư Phạm Hà Nội.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/06/2016 và cho đến giờ nó được tải về 802 lượt.


Đáp án và video giải chi tiết đề chuyên Sư Phạm Hà Nội Lần 4 - 2016
dhsp-ha-noi-l4-2016.thuvienvatly.com.a9e26.pdf

Đề đã được chỉnh sửa lại sát với đề gốc, hoàn chỉnh cả về số liệu, bố cục và chính tả. 


Xem trước tài liệu Đáp án và video giải chi tiết đề chuyên Sư Phạm Hà Nội