[Word] Chuyên đề Sóng cơ

huynhhien Upload ngày 23/06/2016 11:15

File Chuyên đề Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của huynhhien liên quan đến Chuyên đề, Sóng cơ, Chuyên đề Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/06/2016 và cho đến giờ nó được tải về 2,090 lượt.


Chuyên đề Sóng cơ
songcohoc.thuvienvatly.com.d512c.doc

 


Xem trước tài liệu Chuyên đề Sóng cơ