[PDF] Chuẩn hóa sóng âm (vận dụng-vận dụng cao). Ví dụ + Lời giải chi tiết

HOÀNG SƯ ĐIỂU Upload ngày 25/07/2016 19:07

File Chuẩn hóa sóng âm (vận dụng-vận dụng cao). Ví dụ + Lời giải chi tiết PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của HOÀNG SƯ ĐIỂU liên quan đến Chuẩn hóa, sóng âm, Chuẩn hóa sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/07/2016 và cho đến giờ nó được tải về 1,343 lượt.


Chuẩn hóa sóng âm (vận dụng-vận dụng cao). Ví dụ + Lời giải chi tiết
chat-loc----song-am.thuvienvatly.com.fb4b3.pdf

 


Xem trước tài liệu Chuẩn hóa sóng âm