[HTML] Tán xạ Rutherford

Nguyen Hoang Upload ngày 19/08/2016 20:11

File Tán xạ Rutherford HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Tán xạ Rutherford, Tán xạ Rutherford.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/08/2016 và cho đến giờ nó được tải về 283 lượt.


Tán xạ Rutherford
tan-xa-rutherford.thuvienvatly.com.beb3a.html

Phiên bản mới. Dùng cho phần vật lý hạt nhân rất sống động.


Xem trước tài liệu Tán xạ Rutherford