[Word] Đọc đồ thị li độ của dao động điều hoà

Dương Văn Đổng - Bình Thuận Upload ngày 27/08/2016 21:09

File Đọc đồ thị li độ của dao động điều hoà Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Dương Văn Đổng - Bình Thuận liên quan đến Đọc đồ thị, li độ, dao động điều hoà, Đọc đồ thị li độ của dao động điều hoà.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/08/2016 và cho đến giờ nó được tải về 886 lượt.


Đọc đồ thị li độ của dao động điều hoà
doc-do-thi.thuvienvatly.com.2e3fc.docx

Đây là trích xuất một phần nhở của tập sách mà Dương Văn Đổng và Đoàn Văn Lượng sắp xuất bản.


Xem trước tài liệu Đọc đồ thị li độ của dao động điều hoà