[Word] Phương pháp chuẩn hóa gán số liệu. Một tuyệt chiêu của Thầy Đoàn Văn Lượng.

Dương Văn Đổng - Bình Thuận Upload ngày 29/08/2016 16:08

File Phương pháp chuẩn hóa gán số liệu. Một tuyệt chiêu của Thầy Đoàn Văn Lượng. Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Dương Văn Đổng - Bình Thuận liên quan đến Phương pháp, chuẩn hóa gán số liệu, Phương pháp chuẩn hóa gán số liệu.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/08/2016 và cho đến giờ nó được tải về 2,865 lượt.


Phương pháp chuẩn hóa gán số liệu. Một tuyệt chiêu của Thầy Đoàn Văn Lượng.
chuan-hoa-so-lieu.thuvienvatly.com.80bf8.docx

Đay là trích xuất một phần trong tập sách CÁC CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 theo nhiều cấp độ của DƯƠNG VĂN ĐỔNG và ĐOÀN VĂN LƯỢNG sắp xuất bản. Pà con cô pác xem được thì giới thiệu cho học sinh mua ủng hộ dùm. Xin cảm ơn.


Xem trước tài liệu Phương pháp chuẩn hóa gán số liệu