[PDF] Bài tập Cơ học Lượng Tử [HCMUP]

Trần Dương Anh Tài Upload ngày 04/01/2017 07:56

File Bài tập Cơ học Lượng Tử [HCMUP] PDF thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Trần Dương Anh Tài liên quan đến Bài tập, Cơ học Lượng Tử, Bài tập Cơ học Lượng Tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/01/2017 và cho đến giờ nó được tải về 815 lượt.


Bài tập Cơ học Lượng Tử [HCMUP]
baitapclt.thuvienvatly.com.b22e3.pdf

 


Xem trước tài liệu Bài tập Cơ học Lượng Tử