[PDF] Vật lý 12 - Chinh phục các dạng khó trong dao động điều hòa

OMEGA Upload ngày 24/05/2017 08:26

File Vật lý 12 - Chinh phục các dạng khó trong dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của OMEGA liên quan đến Vật lý 12, Chinh phục các dạng khó, trong dao động điều hòa, Vật lý 12 - Chinh phục các dạng khó trong dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/05/2017 và cho đến giờ nó được tải về 1,847 lượt.


Vật lý 12 - Chinh phục các dạng khó trong dao động điều hòa
omega1.thuvienvatly.com.23121.pdf

 


Xem trước tài liệu Vật lý 12 - Chinh phục các dạng khó trong dao động điều hòa