[PPT] Biến trở điện trở dùng trong kĩ thuật

Sưu tầm Upload ngày 15/04/2009 19:16

File Biến trở điện trở dùng trong kĩ thuật PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9 của Sưu tầm liên quan đến bien tro, dien tro, ki thuat, bai giang, lop 9, Biến trở điện trở dùng trong kĩ thuật.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,348 lượt.


Biến trở điện trở dùng trong kĩ thuật


Xem trước tài liệu Biến trở điện trở dùng trong kĩ thuật