[PDF] Giancoli - Physics Principles with Applications 7th txtbk

Lan Nguyen Upload ngày 06/09/2017 07:12

File Giancoli - Physics Principles with Applications 7th txtbk PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Lan Nguyen liên quan đến Giancoli, Physics Principles with Applications, Giancoli - Physics Principles with Applications.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/09/2017 và cho đến giờ nó được tải về 504 lượt.


Giancoli - Physics Principles with Applications 7th txtbk
giancoli---physics-principles-with-applications-7th-c2014-txtbk.thuvienvatly.com.840a2.pdf

 

Đây là quyển sách cực kỳ hay của Giancoli dành cho giáo viên và sinh viên chuyên ngành Vật lý. Một quyển sách mà tất cả mọi người yêu thích Vật lý đều muốn có.


Xem trước tài liệu Giancoli - Physics Principles with Applications