[] Đề thi HK1 môn Vật Lý bậc THPT TP.HCM 2016-2017

Huỳnh Vĩnh Phát Upload ngày 07/10/2017 11:04

File Đề thi HK1 môn Vật Lý bậc THPT TP.HCM 2016-2017 thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của Huỳnh Vĩnh Phát liên quan đến Đề thi HK1, môn Vật Lý, bậc THPT TP.HCM, 2016-2017, Đề thi HK1 môn Vật Lý bậc THPT TP.HCM 2016-2017.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/10/2017 và cho đến giờ nó được tải về 3,330 lượt.


Đề thi HK1 môn Vật Lý bậc THPT TP.HCM 2016-2017

Cập nhật 7/10/2017: Đã up lại, bỏ password của file gốc (do sơ suất ban đầu nên up bản có pass của file gốc) 

Tài liệu sưu tầm.

File nén dạng rar (không có password), dẫn link của mediafire,


Xem trước tài liệu Đề thi HK1 môn Vật Lý bậc THPT TP.HCM 2016-2017