[Word] Mối liên hệ chuyển động tròn đều và dao động điều hòa-Thầy Lê Tiến Hà

Lê Tiến Hà Upload ngày 07/11/2017 15:04

File Mối liên hệ chuyển động tròn đều và dao động điều hòa-Thầy Lê Tiến Hà Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Lê Tiến Hà liên quan đến Mối liên hệ, chuyển động tròn đều, dao động điều hòa, Mối liên hệ chuyển động tròn đều và dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/11/2017 và cho đến giờ nó được tải về 962 lượt.


Mối liên hệ chuyển động tròn đều và dao động điều hòa-Thầy Lê Tiến Hà
bai-5-moi-lien-he-chuyen-dong-tron-deu-va-ddDh-le-tien-ha.thuvienvatly.com.f9cd7.docx

Thầy Lê Tiến Hà chia sẻ bài tập Mối liên hệ chuyển động tròn đều và dao động điều hòa có đáp án chi tiết


Xem trước tài liệu Mối liên hệ chuyển động tròn đều và dao động điều hòa