[HTML] Tụ điện: phần cơ bản

Nguyen Hoang Upload ngày 19/11/2017 18:25

File Tụ điện: phần cơ bản HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Tụ điện, Tụ điện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/11/2017 và cho đến giờ nó được tải về 338 lượt.


Tụ điện: phần cơ bản
tu-dien.thuvienvatly.com.b0892.html

Mô phỏng mới rất hay, rõ ràng, dễ hiểu.

Thích hợp cho Khối 11.


Xem trước tài liệu Tụ điện