[Word] [2017-2018] ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VẬT LÝ TP HỒ CHÍ MINH

Thới Ngọc Tuấn Quốc Upload ngày 07/04/2018 13:33

File [2017-2018] ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VẬT LÝ TP HỒ CHÍ MINH Word thuộc chuyên mục Đề tuyển sinh vào lớp 10 của Thới Ngọc Tuấn Quốc liên quan đến ĐỀ THI, VÀO LỚP 10, CHUYÊN VẬT LÝ, TP HỒ CHÍ MINH, ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VẬT LÝ TP HỒ CHÍ MINH.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/04/2018 và cho đến giờ nó được tải về 1,404 lượt.


[2017-2018] ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VẬT LÝ TP HỒ CHÍ MINH
hcm-2017.thuvienvatly.com.eb8ac.docx

 


Xem trước tài liệu ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VẬT LÝ TP HỒ CHÍ MINH