[PDF] The Lifetime of the Universe (Don N. Page)

Don N. Page Upload ngày 03/08/2009 11:27

File The Lifetime of the Universe (Don N. Page) PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng nước ngoài của Don N. Page liên quan đến Lifetime, Universe, The Lifetime of the Universe (Don N. Page).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 711 lượt.


The Lifetime of the Universe (Don N. Page)

 

Bài báo chỉ ra rằng vũ trụ của chúng ta có tuổi thọ trong khoảng: 26 tỉ năm < t(universe) < 10exp50 tỉ năm.

 


Xem trước tài liệu The Lifetime of the Universe (Don N. Page)