[PPT] Sự phân hạch (Nguyễn Thị Trúc Linh)

Nguyễn Thị Trúc Linh Upload ngày 03/08/2009 18:19

File Sự phân hạch (Nguyễn Thị Trúc Linh) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân của Nguyễn Thị Trúc Linh liên quan đến sư phan hach, bai giang, nguyen thi truc linh, Sự phân hạch (Nguyễn Thị Trúc Linh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,241 lượt.


Sự phân hạch (Nguyễn Thị Trúc Linh)

 


Xem trước tài liệu Sự phân hạch (Nguyễn Thị Trúc Linh)