[PDF] Tính tương đối của chuyển động . Công thức cộng vận tốc (có đáp án).

HOÀNG SƯ ĐIỂU Upload ngày 12/09/2018 07:56

File Tính tương đối của chuyển động . Công thức cộng vận tốc (có đáp án). PDF thuộc chuyên mục Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm của HOÀNG SƯ ĐIỂU liên quan đến Tính tương đối, chuyển động, Tính tương đối của chuyển động.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/09/2018 và cho đến giờ nó được tải về 1,097 lượt.


Tính tương đối của chuyển động . Công thức cộng vận tốc (có đáp án).
koptinh-tuong-doi-cua-chuyen-dong.thuvienvatly.com.07604.pdf

 


Xem trước tài liệu Tính tương đối của chuyển động