[PDF] Sóng cơ và quá trình truyền sóng cơ

Bùi Xuân Dương Upload ngày 16/09/2018 23:11

File Sóng cơ và quá trình truyền sóng cơ PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bùi Xuân Dương liên quan đến Sóng cơ, quá trình truyền sóng cơ, Sóng cơ và quá trình truyền sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/09/2018 và cho đến giờ nó được tải về 347 lượt.


Sóng cơ và quá trình truyền sóng cơ
1-song-co-va-qua-trinh-truyen-song-co.thuvienvatly.com.f21f8.pdf

 


Xem trước tài liệu Sóng cơ và quá trình truyền sóng cơ