[PPT] Sai số trong các phép đo các đại lượng vật lý

Nguyen Pham Upload ngày 23/02/2019 07:27

File Sai số trong các phép đo các đại lượng vật lý PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của Nguyen Pham liên quan đến Sai số, trong các phép đo, các đại lượng vật lý, Sai số trong các phép đo các đại lượng vật lý.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/02/2019 và cho đến giờ nó được tải về 354 lượt.


Sai số trong các phép đo các đại lượng vật lý
74141395045848.thuvienvatly.com.019e3.ppt

 


Xem trước tài liệu Sai số trong các phép đo các đại lượng vật lý