[PPT] Chuyển động cơ

Nguyen Pham Upload ngày 23/02/2019 07:28

File Chuyển động cơ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của Nguyen Pham liên quan đến Chuyển động cơ, Chuyển động cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/02/2019 và cho đến giờ nó được tải về 729 lượt.


Chuyển động cơ
bAi-1-chuyEn-DOng-cO-3.thuvienvatly.com.84d6e.ppt

 


Xem trước tài liệu Chuyển động cơ