[PDF] Irresistible Integrals - George Boros, Victor Moll

Trần Dương Anh Tài Upload ngày 21/04/2019 08:51

File Irresistible Integrals - George Boros, Victor Moll PDF thuộc chuyên mục Toán cho Vật lí của Trần Dương Anh Tài liên quan đến Irresistible Integrals, Irresistible Integrals.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/04/2019 và cho đến giờ nó được tải về 44 lượt.


Irresistible Integrals - George Boros, Victor Moll
george-boros-victor-moll---irresistible-integrals-symbolics-analysis-and-experiments-in-the-evaluation-of-integrals-2004-cambridge-university-press.thuvienvatly.com.15b1b.pdf

 


Xem trước tài liệu Irresistible Integrals