[DJVU] Problems and solutions on thermodynamics and sttistical mechanics

Yung Kuo Lim Upload ngày 06/08/2009 15:49

File Problems and solutions on thermodynamics and sttistical mechanics DJVU thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của Yung Kuo Lim liên quan đến Problems and solutions, thermodynamics, sttistical mechanics, Problems and solutions on thermodynamics and sttistical mechanics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,383 lượt.


Problems and solutions on thermodynamics and sttistical mechanics

Bộ sách tuyển chọn 2550 bài tập từ các bài thi kiểm tra chất lượng và kiểm tra đầu vào của các trường đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ, bao quát toàn diện các vấn đề của Vật lý học. Các câu hỏi trải rộng trên nhiều vấn đề của Vật lý học. Các câu hỏi trải rộng trên nhiều chủ đề, có những bài vận dụng nhiều lĩnh vực khác nhau của Vật lý, áp dụng linh hoạt nhiều nguyên lý và định luật vật lý, đưa ra các tình huống sát thực và cập nhật, không đòi hỏi nhiều các kĩ năng về toán.

Các lời giải được đưa ra gợi ý sinh viên tự giải quyết vấn đề hơn là hướng dẫn thao tác từng bước

1. Cơ học

2. Quang học

3. Vật lý chất rắn, Thuyết tương đối và các vấn đề liên quan

4. Vật lý nguyên tử hạt nhân và hạt cơ bản

5. Cơ học lượng tử

6. Điện từ học

7. Nhiệt động lực học và Vật lý thống kê

Bộ sách là tài liệu tham khảo quý bổ trợ cho các sách giáo khoa, giáo trình chuyên ngành vật lý.

 

 


Xem trước tài liệu Problems and solutions on thermodynamics and sttistical mechanics